O nas

Historia Stowarzyszenia zaczęła się w kwietniu 2014 roku, lecz aby zrozumieć sens jego powstania, trzeba cofnąć się kilka lat.

We wrześniu 2011 roku progi kilku najlepszych liceów w Polsce przekroczyła setka nastolatków. Wszyscy oni znaleźli się tam dzięki wsparciu Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Jej twórca, syn pedagoga, który poświęcił się pracy z młodzieżą na terenach wiejskich, dostrzegł potencjał w młodych ludziach, którzy dotychczas nie mieli wystarczających warunków by się rozwijać.
Setka młodych ludzi z całej Polski spotykała się razem na feriach, wakacjach, podczas akcji organizowanych przez Fundację. Dały one początek wspaniałym znajomościom, przyjaźniom, a może nawet czemuś więcej.

Warszawa, 26 kwietnia 2014 roku. Tego dnia stypendyści pierwszego rocznika ogólnopolskiego programu „Marzenie o nauce”, spotkali się nie tylko po to, by powspominać dobre chwile czy wyszaleć się przed maturą, ale także po to, by powołać do życia Stowarzyszenie Alumni EFC.

Naszym celem jest nie tylko utrzymanie kontaktu pomiędzy stypendystami, ale także niesienie pomocy naszym młodszym kolegom. Proponujemy im skorzystanie z bogatej oferty wolontariatu czy staży. Kierując się naszym doświadczeniem, służymy radą w zakresie wyboru kierunku studiów i pomagamy w aklimatyzacji w nowym miejscu. Jednocześnie promujemy działalność Fundacji m.in. poprzez akcje organizowane w gimnazjach.

Zapraszamy do współpracy!