Liderzy Regionalni

Lider regionalny:

1. Jest odpowiedzialny za kontakt z Alumnami ze swojego miasta.

2. Jest administratorem e-maila dla danego miasta ( miasto.alumni.efc@gmail.com), systematycznie odpowiada na maile.

3. Jest odpowiedzialny za kontakt z Zarządem Stowarzyszenia Alumni EFC.

4. Jest odpowiedzialny za kontakt ze Stypendystami w swoim mieście oraz za kontakt z Koordynatorem Regionalnym EFC odpowiednim dla danego miasta.

5. Wspiera Zarząd Stowarzyszenia Alumni EFC w działaniach organizowanych na terenie swojego miasta.

 

[mapa-polski]